แก้วน้ำ
พิมพ์แก้ว
บรรจุภัณฑ์
ชุดของขวัญ
HIGHLIGHT
แก้ว Hansa
รหัสสินค้า :  PB017713B
ขนาด  13 oz. TD 7 cm. H 16 cm.
  VIEW DETAIL
แก้ว Royal
รหัสสินค้า :  PB01R312
ขนาด  12.5 oz. TD 7.15 cm. H 22 cm.
  VIEW DETAIL
แก้ว Pilsner
รหัสสินค้า :  PB02912
ขนาด  12 oz. TD 7.8 cm. H 16 cm.
  VIEW DETAIL
แก้ว Bavaria
รหัสสินค้า :  PB033616
ขนาด  16 oz. TD 8.5 cm. H 13.05 cm.
  VIEW DETAIL
แก้ว Kenya Irish Coffee
รหัสสินค้า :  PB041643
ขนาด  8 oz. TD 7.4 cm. H 14.7 cm.
  VIEW DETAIL
แก้ว Munich Beer Mug
รหัสสินค้า :  PBM01366
ขนาด  15 oz. TD 7 cm. H 16 cm.
  VIEW DETAIL
แก้ว Playboy Beer Mug
รหัสสินค้า :  PBM02315
ขนาด  13 oz. TD 7.4 cm. H 14 cm.
  VIEW DETAIL
แก้ว Aloha
รหัสสินค้า :  PT141712
ขนาด  12 oz. TD 6.7 cm. H 15 cm.
  VIEW DETAIL
แก้ว Charisma Hi-ball
รหัสสินค้า :  PT0917115
ขนาด  14.5 oz. TD 6.8 cm. H 12.5 cm.
  VIEW DETAIL
แก้ว Tango
รหัสสินค้า :  PT1113311
ขนาด  11 oz. TD 6.2 cm. H 145 cm.
  VIEW DETAIL