สินค้า - แก้วน้ำ
Home > สินค้าทั้งหมด

แก้ว Royal
รหัสสินค้า :  PB01R312
ขนาด  12.5 oz. TD 7.15 cm. H 22 cm.
 
แก้ว Kenya Irish Coffee
รหัสสินค้า :  PB041643
ขนาด  8 oz. TD 7.4 cm. H 14.7 cm.
 
แก้ว Charisma Hi-ball
รหัสสินค้า :  PT0917115
ขนาด  14.5 oz. TD 6.8 cm. H 12.5 cm.
 
แก้ว Coffee Mug
รหัสสินค้า :  PM01C343
ขนาด  11 oz. TD 8.25 cm. H 10.3 cm.
 
ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง (PM03E324/PP06325)
รหัสสินค้า :  PM03E324
ขนาด  ถ้วยกาแฟ 7 oz. TD 8 cm. H 6.2 cm. ขนาดจานรอง TD 13.5 cm. H 2.2 cm.
 
แก้ว Shot
รหัสสินค้า :  PSH01406
ขนาด  1.2 oz. TD 4.5 cm. H 7 cm.
 
แก้ว Hansa
รหัสสินค้า :  PB017713B
ขนาด  13 oz. TD 7 cm. H 16 cm.
 
แก้ว Tango
รหัสสินค้า :  PT1113311
ขนาด  11 oz. TD 6.2 cm. H 145 cm.
 
แก้ว Champagne
รหัสสินค้า :  PS02150107
ขนาด  6.5 oz. TD 4.6 cm. H 19 cm.
 
แก้ว Pilsner
รหัสสินค้า :  PB02912
ขนาด  12 oz. TD 7.8 cm. H 16 cm.
 
แก้ว Bavaria
รหัสสินค้า :  PB033616
ขนาด  16 oz. TD 8.5 cm. H 13.05 cm.
 
แก้ว Munich Beer Mug
รหัสสินค้า :  PBM01366
ขนาด  15 oz. TD 7 cm. H 16 cm.
 
แก้ว Playboy Beer Mug
รหัสสินค้า :  PBM02315
ขนาด  13 oz. TD 7.4 cm. H 14 cm.
 
แก้ว Aloha
รหัสสินค้า :  PT141712
ขนาด  12 oz. TD 6.7 cm. H 15 cm.
 
แก้ว Margarita
รหัสสินค้า :  PS41501M07
ขนาด  7 oz. TD 10.5 cm. H 13.05 cm.
 
แก้ว Flute Champagne
รหัสสินค้า :  PS0210150
ขนาด 
 
แก้ว Champagne Saucer
รหัสสินค้า :  PS03150105
ขนาด  5 oz. TD 9.2 cm. H 12.9 cm.
 
แก้ว ค็อกเทล Cocktail
รหัสสินค้า :  PS05150105
ขนาด  5 oz. TD 9.2 cm. H 12.9 cm.
 
แก้ว ค็อกเทล Cocktail
รหัสสินค้า :  PS06150103
ขนาด  3.25 oz. TD 8.3 cm. H 12.3 cm.
 
แก้วโอเลี้ยงมีหู
รหัสสินค้า :  PBM03316
ขนาด  14 oz. TD 8.2 cm. H 12.2 cm.
 
แก้ว Coffee Mug
รหัสสินค้า :  PM02D121
ขนาด  10.5 oz. TD 7.9 cm. H 8.8 cm.
 
แก้วกาแฟพร้อมจานรอง (PM04F329/PP06325)
รหัสสินค้า :  PM04F329
ขนาด  7 oz. TD 8.5 cm. H 5.7 cm. ขนาดจานรอง TD 13.5 cm. H 2.2 cm.
 
แก้ว วัด
รหัสสินค้า :  PT12101
ขนาด  9 oz. TD 6.9 cm. H 9.45 cm.
 
แก้ว โอยั๊วะ
รหัสสินค้า :  PT13102
ขนาด  7 oz. TD 6.98 cm. H 9.6 cm.
 
แก้วโอเลี้ยงโบราณ
รหัสสินค้า :  PT22103
ขนาด  9 oz. TD 7.2 cm. H 11.9 cm.
 
ถ้วยขนมหวาน
รหัสสินค้า :  PP01623
ขนาด  TD 10.4 cm. H 4.6 cm.
 
จานรองแก้ว
รหัสสินค้า :  PP01752
ขนาด  Size 8.5 cm H 1.9 cm.
 
ถ้วยไอศกรีม Alaska Ice Cream
รหัสสินค้า :  PP02115
ขนาด  7.25 oz. TD10.05 cm. H 7.85 cm.
 
แก้ว Ice cream sunday
รหัสสินค้า :  PP03315
ขนาด  8 oz. TD 10 cm. H 14.5 cm.
 
ชามสลัด
รหัสสินค้า :  PP04724
ขนาด  TD 14.37 cm. H 6.6 cm.
 
แก้ว Solo Shot
รหัสสินค้า :  PSH03110
ขนาด  2 oz. TD 5.4 cm. H 7 cm.
 
แก้วเป๊ก
รหัสสินค้า :  PT0242
ขนาด  2 oz. TD 4.7 cm. H 5.7
 
แก้ว Rock
รหัสสินค้า :  PT03327
ขนาด  9 oz. TD 7.5 cm. H 8.5 cm.
 
แก้ว Top Drink
รหัสสินค้า :  PT04328
ขนาด  8 oz. TD 7.2 cm. H 8.3 cm.
 
แก้วก้นเหลี่ยม
รหัสสินค้า :  PT05359
ขนาด  8 oz. TD 7.3 cm. H 8.1 cm
 
แก้ว Tiara
รหัสสินค้า :  PT06339
ขนาด  13 oz. TD 8.5 cm. H 10.7 cm.
 
แก้ว Plaza
รหัสสินค้า :  PT11010361
ขนาด  11 oz. TD 8.4 cm. H 8.8 cm.
 
แก้วก้นคริสตัล
รหัสสินค้า :  PT16356
ขนาด  8.5 oz. TD 7.75 cm. H 8.7 cm.
 
แก้ว stack
รหัสสินค้า :  PT17107
ขนาด  7 oz. TD 6.7 cm. H 8 cm.
 
แก้ว stack
รหัสสินค้า :  PT18109
ขนาด  9 oz. TD 6.7 cm. H 9.5 cm.
 
แก้ว NOVA
รหัสสินค้า :  PT25341
ขนาด  10 oz. TD 8.3 cm. H 9.1 cm.
 
แก้ว ลาย
รหัสสินค้า :  PT25354
ขนาด  12 oz. TD 8.5 cm. H 10.7cm.
 
แก้ว Hansa
รหัสสินค้า :  PT027711
ขนาด  11 oz. TD 7.6 cm. H 10.5 cm.
 
แก้ว Lyra
รหัสสินค้า :  PT157209
ขนาด  6 oz. TD 6.3 cm. H 6.5 cm.
 
แก้ว Sanmarino
รหัสสินค้า :  PT190409
ขนาด  8.5 oz. TD 7.4 cm. H 8.5 cm.
 
แก้ว Sanmarino
รหัสสินค้า :  PT200411
ขนาด  10.25 oz. TD 7.8 cm. H 9 cm. B
 
แก้ว Sanmarino
รหัสสินค้า :  PT210414
ขนาด  14 oz. TD 8.25 cm. H 10.55 cm.
 
แก้ว Unity
รหัสสินค้า :  PT262110
ขนาด  10 oz. TD 6.85 cm. H 11.5 cm.
 
แก้ววิสกี้
รหัสสินค้า :  PT01305
ขนาด  10 oz. TD 6.3 cm. H 12 cm.
 
แก้วลองดริ้งค์
รหัสสินค้า :  PT02312
ขนาด  13 oz. TD 6.7 cm. H 14.5 cm.
 
แก้วน้ำ
รหัสสินค้า :  PT08363
ขนาด  11 oz. TD 6.9 cm. H 14 cm.
 
แก้ว Goblet
รหัสสินค้า :  PS10150011
ขนาด  10.75 oz. TD 7.05 cm. H 13.5 cm.
 
แก้ว Goblet
รหัสสินค้า :  PS9150112
ขนาด  Size 12.25 oz. TD 7.15 cm. H 16.5 cm.
 
แก้ว Liqueur
รหัสสินค้า :  PS11150102
ขนาด  Liqueur Size 2 oz. TD 3.6 cm. H 11.5 cm.
 
แก้ว Red wine
รหัสสินค้า :  PS7150108
ขนาด  8 oz. TD 6.25 cm. H 16.1 cm.
 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๑
รหัสสินค้า :  กองพันทหาร
ขนาด  TD. 7.05 cm. H. 13.5 cm. 10.75 oz.
 
ณ คอน
รหัสสินค้า :  ณ คอน
ขนาด  TD. 6.3 cm. H. 12 cm. 10 oz.
 
ม. มหิดล
รหัสสินค้า :  ม. มหิดล
ขนาด  TD. 8.5 cm. H. 8.8 cm. 11 oz.
 
BM PUB
รหัสสินค้า :  BM PUB
ขนาด  TD. 6.7 cm. H. 8.8 cm. 9.5 oz.
 
Chao Doi
รหัสสินค้า :  Chao Doi
ขนาด  TD. 8.5 cm. H. 10.7 cm. 13 oz.
 
Khunwasi Tumler
รหัสสินค้า :  Khunwasi T
ขนาด  TD. 7.25 cm. H. 8.1 cm. 8 oz.
 
VRVCTD.
รหัสสินค้า :  VRVCTD.
ขนาด  7.5 cm. H. 8.5 cm. 9 oz.
 
โชคศิลาทอง
รหัสสินค้า :  โชคศิลาทอง
ขนาด  TD. 7.15 cm. H. 8.2 cm. 8 oz.
 
มุมสบาย
รหัสสินค้า :  มุมสบาย
ขนาด  TD. 7.5 cm. H. 8.5 cm. 9 oz.
 
ยิ้มจากใจ
รหัสสินค้า :  ยิ้มจากใจ
ขนาด  TD. 8.5 cm. H. 8.8 cm. 11 oz.
 
ร.พ. ปัญญาเวช
รหัสสินค้า :  ร.พ. ปัญญา
ขนาด  TD. 6.4 cm. H. 9.8 cm. 8.5 oz.
 
วิสันต์
รหัสสินค้า :  วิสันต์
ขนาด  TD. 6.9 cm. H. 9.6 cm. 9 oz.
 
ชาตราหัวสิงห์
รหัสสินค้า :  ชาตราหัวสิ
ขนาด  TD. 6.98 cm. H. 9.6 cm. 7 oz.
 
ปตท.
รหัสสินค้า :  ปตท.
ขนาด  TD. 8.5 cm. H. 8.8 cm. 11 oz.
 
Thailand Outdoor Club
รหัสสินค้า :  Outdoor Cl
ขนาด  TD. 7.4 cm. H. 14 cm. 13 oz.
 
Play & Ploy
รหัสสินค้า :  Play & Plo
ขนาด  TD. 7.5 cm. H. 8.5 cm. 9 oz.
 
โรงเรียนบงเหนือ
รหัสสินค้า :  โรงเรียนบง
ขนาด  TD. 6.3 cm. H. 12 cm.
 
PT 0390
รหัสสินค้า :  PT 0390
ขนาด  Size 13.75 oz. TD. 8.1 cm. H. 14.2 cm.
 
PM 0392
รหัสสินค้า :  PM 0392
ขนาด  size 8.5 oz. TD 8.5 cm. H. 7.8 cm.
 
PM 0394
รหัสสินค้า :  PM 0394
ขนาด  Size 11 oz. TD. 8 cm. H. 10.2 cm.
 
PT 0391
รหัสสินค้า :  PT 0391
ขนาด  Size 12 oz. TD. 9.4 cm. H. 9.7 cm.
 
PT 0393
รหัสสินค้า :  PT 0393
ขนาด  Size 7.5 oz. TD. 5.9 cm. H. 15 cm.
 
PT0385
รหัสสินค้า :  PT0385
ขนาด  Size 9.5 oz. TD. 7.5 cm. H. 9.5 cm.
 
PT0389
รหัสสินค้า :  PT0389
ขนาด  Size 9.25 oz. TD. 8 cm. H. 9 cm.
 
Beer Glass
รหัสสินค้า :  PB016315
ขนาด  TD. 7.0 cm. H. 24 cm.
 
Scirocco
รหัสสินค้า :  PT017014
ขนาด  TD. 6.8 cm. H. 13.5 cm.
 
KIM KUN
รหัสสินค้า :  KIM KUN
ขนาด  Size 9.25 oz. TD. 8 cm. H. 9 cm.
 
ที่เกษียณอายุราชการ
รหัสสินค้า :  เกษียณอายุ
ขนาด  ขนาด 10 oz. TD. 6.6 cm. H. 12.4 cm.
 
ม. มหิดล
รหัสสินค้า :  ม. มหิดล
ขนาด  13 oz. กว้าง 7.7 ซม. สูง 14.5 ซม.
 
บูรพาฟาร์ม
รหัสสินค้า :  บูรพาฟาร์ม
ขนาด  10 oz. TD. 6.6 cm. H. 12.4 cm.
 
ห้างทองเยาวราชด่านนอก
รหัสสินค้า :  ห้างทองเยา
ขนาด  Size 11 oz. TD 8.25 cm. H 10.3 cm.
 
KC BAKERY
รหัสสินค้า :  KC BAKERY
ขนาด  9 oz. TD. 7.5 cm. H. 8.5 cm.
 
IGL
รหัสสินค้า :  IGL
ขนาด  Size 8 oz. TD 7.2 cm. H 8.3 cm.
 
PMB0843
รหัสสินค้า :  PMB0843
ขนาด  22.5 oz. (640 ml.) TD. 8.3 cm H. 18 cm.
 
DESCHUTES
รหัสสินค้า :  DESCHUTES
ขนาด  16 oz. TD 8.65 cm. H 14.5 cm.
 
Aiyara
รหัสสินค้า :  Aiyara
ขนาด  12 oz. TD.7.8 cm. H. 8.5 cm.
 
Suzuki Coffee
รหัสสินค้า :  Suzuki Cof
ขนาด  7 oz. TD 6.98 cm. H 9.6 cm.
 
U-TAPAO
รหัสสินค้า :  U-TAPAO
ขนาด  Size 13 oz. TD 7.4 cm. H 14 cm.
 
Ciao Bella
รหัสสินค้า :  Ciao Bella
ขนาด  11 oz. TD 8.25 cm. H 10.3 cm.
 
ToYoTa Khunwasi
รหัสสินค้า :  ToYoTa Khu
ขนาด  7 oz. TD. 8 CM. H. 6.2 CM.
 
Kozy
รหัสสินค้า :  Kozy
ขนาด  13 oz. TD 6.7 cm. H 14.5 cm.
 
A.I.A.
รหัสสินค้า :  A.I.A.
ขนาด  13 oz. TD. 7.9 cm. H. 14.6 cm.
 
โรงแรมแสงหะไชย
รหัสสินค้า :  โรงแรมแสงห
ขนาด  10 oz. TD. 8.5 cm. H. 8.8 cm.
 
TAWANRON
รหัสสินค้า :  TAWANRON
ขนาด  1.2 oz. TD 4.5 cm. H 7 cm.
 
TAWANRON
รหัสสินค้า :  TAWANRON
ขนาด  10 oz. TD 6.3 cm. H 12 cm.
 
กรมแผนที่ทหาร
รหัสสินค้า :  กรมแผนที่ท
ขนาด  9 oz. TD 7.5 cm. H 8.5 cm.
 
CHEMGLAZE
รหัสสินค้า :  CHEMGLAZE
ขนาด  13 oz. TD 8.5 cm. H 10.7 cm.
 
Liger
รหัสสินค้า :  Liger
ขนาด  14 oz. TD. 8.2 cm. H. 14.3 cm.
 
liver of steel
รหัสสินค้า :  liver of s
ขนาด  22.5 oz. (640 ml.) TD. 8.3 cm H. 18 cm.
 
สนามกระนวนไก่ชน
รหัสสินค้า :  สนามกระนวน
ขนาด  10 oz. TD 6.3 cm. H 12 cm.
 
ท่ามาจัน
รหัสสินค้า :  ท่ามาจัน
ขนาด  9 oz. TD.7.5 cm. H. 12 cm.
 
DOI COFFEE
รหัสสินค้า :  DOI COFFE
ขนาด  7 OZ. TD. 7 cm. H. 9.6 cm.
 
KIMKUN
รหัสสินค้า :  KIMKUN
ขนาด  13 oz. TD 7.4 cm. H 14 cm.
 
HOP
รหัสสินค้า :  HOP
ขนาด  11OZ.TD. 5.3 CM. 16.3 CM.