แก้วน้ำ
พิมพ์แก้ว
บรรจุภัณฑ์
ชุดของขวัญ
HIGHLIGHT
แก้ว Hansa
รหัสสินค้า :  B07713
ขนาด  13 oz. (375 ml.) TD 7 cm. H 16 cm. packed 6/48
  VIEW DETAIL
แก้ว Royal
รหัสสินค้า :  R0312
ขนาด  12.5 oz. (355 ml.) TD 7.15 cm. H 22 cm. packed 6/24
  VIEW DETAIL
แก้ว Pilsner
รหัสสินค้า :  B0912
ขนาด  12 oz. (340 ml.) TD 7.8 cm. H 16 cm. packed 6/48
  VIEW DETAIL
แก้ว Bavaria
รหัสสินค้า :  B03616
ขนาด  16 oz. (455 ml.) TD 8.5 cm. H 13.05 cm. packed 6/36
  VIEW DETAIL
แก้ว Kenya Irish Coffee
รหัสสินค้า :  P01643
ขนาด  8 oz. (230 ml.) TD 7.4 cm. H 14.7 cm. packed 6/24
  VIEW DETAIL
แก้ว Munich Beer Mug
รหัสสินค้า :  UG366
ขนาด  16 oz. (500 ml.) TD 7 cm. H 16 cm. packed 6/36
  VIEW DETAIL
แก้ว Playboy Beer Mug
รหัสสินค้า :  UG315
ขนาด  13 oz. (378 ml.) TD 7.4 cm. H 14 cm. packed 6/36
  VIEW DETAIL
แก้ว Aloha
รหัสสินค้า :  B01712
ขนาด  12 oz. (360 ml.) TD 6.7 cm. H 15 cm. packed 6/72
  VIEW DETAIL
แก้ว Charisma Hi-ball
รหัสสินค้า :  B017115
ขนาด  14.5 oz. (415 ml.)TD 6.8 cm. H 12.5 cm. packed 6/48
  VIEW DETAIL
แก้ว Tango
รหัสสินค้า :  B13311
ขนาด  11 oz. (315 ml.) TD 6.2 cm. H 145 cm. packed 6/48
  VIEW DETAIL